Naša rodinná advokátska kancelária vznikla v roku 1993.


Od počiatku poskytujeme právne služby na najvyššej úrovni domácim aj zahraničným klientom v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Kombinácia viac než 25 ročnej advokátskej praxe a profesionálnych skúseností s kreativitou a moderným právnym zmýšľaním predstavuje jedinečnú vlastnosť našej kancelárie. V rámci výkonu advokácie spolupracujeme s viacerými zahraničnými advokátskymi kanceláriami z rôznych krajín sveta.

Služby

Kontakt

Nagy & Nagy advokátska kancelária

JUDr. Tibor Nagy

JUDr. Dávid Nagy, LL.M.

advokát

+421907300655


Naši partneri:

Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová

Sídlo: Kukučínova 8, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/640 06 31
Mail.: anna.nagyova@notar.sk

Gremsperger Ügyvédi Iroda

Sídlo: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3., Madarsko
Web: http://www.gremsperger.hu

Dr. Mohácsy Lénárd advokát
http://www.drmohacsy.hu/